Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Lu 427/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OZ 737/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Rz 569/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

I SA/Wa 866/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 962/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w związku ze skargą kasacyjną SKO [...] od wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 962/14

II SA/Wr 612/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego gruntów

II SA/Rz 890/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie scalenia gruntów

II SA/Gl 164/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie scalenia nieruchomości

I OSK 358/09 - Wyrok NSA z 2009-07-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki

II SA/Gl 164/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie scalenia nieruchomości w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu
1   Następne >   +2   5