Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 242/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji scaleniowej

II SA/Gl 513/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie scalania nieruchomości

II SA/Gl 964/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie scalania nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i orzeka, że nie podlega ona wykonaniu w całości.

II SA/Gl 640/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie scalania nieruchomości

II SA/Gl 79/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie scalenia gruntów

II SA/Gl 557/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-22

skarg H. K., P. K., J. S. i I. S.-P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie scalania nieruchomości

II SA/Kr 113/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-08-22

skarg M.K. , J.J. , M.O. , E.M. , E.S. H.D. i T.D. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego skargi oddala.

II SA/Gl 199/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie scalania nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i orzeka, że nie podlega ona wykonaniu w całości.

SA/Rz 1421/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania odnośnie scalenia gruntów

II SA/Rz 652/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów
1   Następne >   2