Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 513/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie scalania nieruchomości

II SA/Gl 964/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie scalania nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i orzeka, że nie podlega ona wykonaniu w całości.

II SA/Gl 199/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie scalania nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i orzeka, że nie podlega ona wykonaniu w całości.

II SA/Rz 652/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Rz 130/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów