Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OW 215/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Z. K. i B. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy S. B. Nr [...] ustalającej rozliczenie z tytułu zakończonej procedury scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Lu 238/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego

II SAB/Lu 356/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-23

Sprawa ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu scalania gruntów

II SA/Lu 488/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie scalenia gruntów; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Wa 1357/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

SA/Rz 1822/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SAB/Lu 360/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-10-30

Sprawa ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Lu 558/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-10

Sprawa ze skargi K.K. w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa

II SA/Lu 240/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego

II SA/Lu 233/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   43