Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II OSK 2461/13 - Wyrok NSA z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 8 lit. a; § 53; § 54 ust. 1; § 60 we fragmencie 'w szczególności' oraz § 63 ust. 3 we fragmencie 'w szczególności' uchwały nr XXVIII/359/13 Rady Gmi...