Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Lu 558/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-10

Sprawa ze skargi K.K. w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa

IV SA/Wa 577/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie niewykonania wyroku

II SA/Rz 23/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-04-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z jej skargi na niewykonanie przez Starostę Powiatu [...] wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OSK 143/15 - Wyrok NSA z 2015-09-01

Sprawa ze skargi kasacyjnej K. M. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. O., K. M. i J. J. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie nr II SA/Kr 842/09 przez Starostę Nowotarskiego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.

II SA/Rz 742/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-23

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów