Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 558/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-10

Sprawa ze skargi K.K. w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa