Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 972/88 - Wyrok NSA z 1989-02-14

Skarga Eugeniusza B. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie w przedmiocie wydzielenia ekwiwalentu za grunty wniesione do rolniczej spółdzielni produkcyjnej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Gminy K., a także

OPK 2/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-03-03

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej W. Grudzieckiego w sprawie z odwołania Mieczysława O. od decyzji Zarządu Miejskiego w O. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej za scalenie i podział gruntu na działki budowlane oraz kosztów scalenia, po rozpoznaniu w dniu 3 marca 1997 r. na posiedzeniu jawnym pytań prawnych pełnego składu SKO w (...), zgłoszonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustaw...