Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

VIII SA/Wa 176/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości w postępowaniu scaleniowym

II SA 2424/93 - Wyrok NSA z 1995-04-06

Skarga Jerzego N. na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

II SA/Rz 548/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie ustalenia przebiegu granicy

II SA/Rz 1754/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Rz 76/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości