Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Bk 762/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji w sprawie zezwolenia na wycięcie drzew

IV SA/Wa 2266/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania