Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Wr 189/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica w obrębie jednostki strukturalnej Rybnica