Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II OW 215/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Z. K. i B. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy S. B. Nr [...] ustalającej rozliczenie z tytułu zakończonej procedury scalenia i podziału nieruchomości

II OW 13/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku E. D. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy G. nr [...], zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi B., gm. G., uchylonej w części decyzją Wojewody Radomskiego z...

II OW 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M. M. w sprawie zmiany decyzj...

II OW 64/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia projektu wymiany gruntów wsi C., gmina G., powiat białostocki

II OW 221/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku M. S. o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Rzeszowskiego znak: [...] zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

II OW 122/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Kieleckiego zatwierdzającej projekt scalania gruntów wsi P.

II OW 29/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku A. C. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Kieleckiego nr [...], zatwierdzającej projekt scalenia części gruntów wsi K. w gminie R., o ogól...

II OW 168/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Podlaskiego Nr [...] orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w H. Nr [...] z dnia [...] grudnia 19

II OW 30/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody K. nr [...]

II OW 131/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy w Bukowsku oku nr [...]
1   Następne >   +2   +5   7