Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SAB/Lu 356/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-23

Sprawa ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu scalania gruntów

II SAB/Lu 360/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-10-30

Sprawa ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SAB/Lu 358/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-10-30

Sprawa ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SAB/Lu 359/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-10-30

Sprawa ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SAB/Lu 100/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-26

Sprawa ze skargi J. H. w przedmiocie przewlekłości postępowania SKO w B. w sprawie wniosku z dnia [..] o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SAB/Lu 356/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-23

Sprawa ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OSK 2458/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Sprawa ze skargi kasacyjnej Starosty Bialskiego od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty Bialskiego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] r.

II SAB/Lu 356/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi J. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

IV SAB/Wa 257/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-21

Sprawa ze skargi I. B. i J. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Lu 56/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-12

Sprawa ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie wniosków o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym
1   Następne >   2