Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

II SA/Op 507/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie przeznaczenia rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych

II SA/Op 306/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-10-18

Sprawa ze skargi M. Z. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Opolu w przedmiocie orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej stwierdza nieważność zaskarżonego orzeczenia oraz poprzedzającego go orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 dla Miasta Opola , nr [...].

II SA/Op 259/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w O. w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej