Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X
  • Skarżony
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

V SA 2977/99 - Wyrok NSA z 2000-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego