Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X
  • Skarżony
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA 475/98 - Wyrok NSA z 2000-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wymierzającej opłatę za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających