Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 92/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego w przedmiocie odmowy przyznania dodatku za klasę pierwszą specjalisty wojskowego

II SA/Bd 200/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy [...] Okręgu Wojskowego w przedmiocie zwrotu odliczonych od uposażeń kwot odprawy z tytułu zwolnienia ze służby, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia

I OSK 660/09 - Wyrok NSA z 2009-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

I OSK 310/08 - Wyrok NSA z 2009-05-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku zwrotu kosztów kształcenia i zakwaterowania

I OSK 449/09 - Wyrok NSA z 2009-11-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pieniężnego należnego przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej Służby Wojskowej

I OSK 842/08 - Wyrok NSA z 2009-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w Świnoujściu w przedmiocie przyznania należności finansowych w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej

I OSK 212/09 - Wyrok NSA z 2009-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w przedmiocie świadczeń związanych z przywróceniem i zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej