Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 64/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] w Ś. w przedmiocie powołania komisji powypadkowej

II SA/Bd 354/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-10

Sprawa ze skargi P. L. na orzeczenie [...] Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

IV SA/Wr 38/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-04-28

Sprawa ze skargi P. M. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

IV SA/Wr 475/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Ś. Okręgu Wojskowego w przedmiocie odmowy przyznania uposażenia i innych należności pieniężnych

IV SA/Wr 351/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

I OSK 824/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w P. w przedmiocie uposażenia

IV SA/Wr 358/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do odsetek od nieterminowego wypłacenia uposażenia po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej

II SA/Bd 329/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-10

Sprawa ze skargi M. A. na orzeczenie [...] Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

II SA/Bd 200/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przyznania świadczeń pieniężnych

I OSK 805/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu w przedmiocie uposażenia
1   Następne >   3