Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1447/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy przyznania statusu weterana poszkodowanego

II SA/Wa 926/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy odszkodowania za zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1844/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-11

Sprawa ze skargi D. L. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do służby wojskowej

I OSK 1365/14 - Wyrok NSA z 2016-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w P. w przedmiocie uposażenia

III SA/Gd 465/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie zasiłku na utrzymanie członków rodziny