Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I SA/Wa 736/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie opróżnienia kwatery tymczasowej.

II SA/Sz 500/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2340/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

II SA/Wa 753/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale osobnej kwatery stałej

I OSK 1540/08 - Wyrok NSA z 2009-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie ustalenia wysokości należnych opłat i odszkodowania za używanie lokalu mieszkalnego

I OSK 1490/06 - Wyrok NSA z 2007-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie nieważności decyzji o przydziale osobnej kwatery stałej

OSK 117/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-26

Zażalenie od postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. (...) w przedmiocie równoważnika pieniężnego

OSK 610/04 - Wyrok NSA z 2004-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego w G. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie zachowania uprawnień do osobnej kwatery stałej

OSK 608/04 - Wyrok NSA z 2004-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w G. w przedmiocie równoważnika pieniężny za brak osobnej kwatery stałej

OSK 1207/04 - Wyrok NSA z 2005-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy w G. w przedmiocie zwolnienia kwatery stałej
1   Następne >   +2   +5   8