Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

III SA/Kr 844/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odroczenia terminu odbycia zasadniczej służby wojskowej

II OSK 1663/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

IV SA/Wr 519/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 309/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej

II SA/Bd 994/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-02-19

Wniosek w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

II SA/Wr 2053/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie uznania poborowego za zdolnego do służby wojskowej

II OSK 1653/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

II OSK 1664/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

II OSK 1718/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

II SA/Bd 806/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-11-08

Sprawa ze skargi A. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w B. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej
1   Następne >   +2   +5   +10   14