Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I GSK 876/08 - Wyrok NSA z 2009-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług