Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X
  • Skarżony

III SA 2035/99 - Wyrok NSA z 1999-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego