Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

OSK 610/04 - Wyrok NSA z 2004-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego w G. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie zachowania uprawnień do osobnej kwatery stałej

OSK 573/04 - Wyrok NSA z 2004-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego w G. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie prawa do osobnej kwatery stałej

OSK 578/04 - Wyrok NSA z 2004-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego w G. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie zwolnienia osobnej kwatery stałej

OSK 615/04 - Wyrok NSA z 2004-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego w G. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie zwolnienia osobnej kwatery stałej

IV SA/Wr 410/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do służby wojskowej

II SA/Wr 1934/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] we W. w przedmiocie dodatku do uposażenia

OSK 660/04 - Wyrok NSA z 2004-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego w G. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie zachowania uprawnień do kwatery