Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 519/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 309/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej

II SA/Wr 2053/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie uznania poborowego za zdolnego do służby wojskowej

IV SA/Wr 382/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-01-14

Sprawa ze skargi T. D. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

IV SA/Wr 596/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-04-30

Sprawa ze skargi S. J. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

IV SA/Wr 557/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wr 41/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-31

Wniosek w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 409/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej uchyla decyzję I i II instancji.

IV SA/Wr 831/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 470/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej
1   Następne >   +2   +5   7