Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

II SA/Go 548/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 844/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odroczenia terminu odbycia zasadniczej służby wojskowej

II SA/Wa 753/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale osobnej kwatery stałej

II OZ 895/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. K. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zdolności do służby wojskowej

IV SA/Wr 409/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej uchyla decyzję I i II instancji.

I OSK 1490/06 - Wyrok NSA z 2007-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie nieważności decyzji o przydziale osobnej kwatery stałej

III SA/Kr 699/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-29

Sprawa ze skargi K. K. na orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 801/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego

IV SA/Wr 384/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie wypłaty odprawy pieniężnej w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 812/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON w przedmiocie zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę
1   Następne >   +2   4