Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I GSK 876/08 - Wyrok NSA z 2009-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

II FSK 366/06 - Wyrok NSA z 2007-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r.

III SA/Wa 1671/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące od stycznia do lipca 2003 r.

III SA 1117/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie podatku od nieruchomości

III SA 2035/99 - Wyrok NSA z 1999-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II FSK 1054/15 - Wyrok NSA z 2016-07-12

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych