Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 548/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wr 801/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego

IV SA/Wr 384/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie wypłaty odprawy pieniężnej w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 812/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON w przedmiocie zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę

IV SA/Wr 688/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-05

Sprawa ze skargi T. C. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] P. po wyroku uchylającym WSA we Wrocławiu sygn. akt 4 II SA/Wr 2311/03

IV SA/Wr 768/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Ś. Okręgu Wojskowego w przedmiocie zwrotu kosztów poniesionych w związku z nauką w Wojskowej Akademii Medycznej

I OSK 466/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

IV SAB/Wr 27/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-04

Sprawa ze skargi T. D. na nierzetelne rozpatrzenie skargi przez Dowódcę Ś. Okręgu Wojskowego w przedmiocie wypłaty zaległych równoważników mundurowych wraz z odsetkami

III SA/Gd 376/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego [...] w przedmiocie ustalenie uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących żołnierzowi zawodowemu

IV SA/Wr 796/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego
1   Następne >   2