Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 844/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odroczenia terminu odbycia zasadniczej służby wojskowej

II OZ 895/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. K. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zdolności do służby wojskowej

IV SA/Wr 409/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej uchyla decyzję I i II instancji.

III SA/Kr 699/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-29

Sprawa ze skargi K. K. na orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

II SA/Rz 691/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej

IV SA/Gl 1011/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-17

Sprawa ze skargi G. K. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w K. w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do służby wojskowej

II SA/Bd 1047/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-01-16

Sprawa ze skargi Filipa N. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w B. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

III SA/Kr 834/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji,

IV SAB/Wr 39/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie niewydania decyzji o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w O. Nr [...] z dnia [...] r. zobowiązuje Rejonową Komisję Lekarską we W. do wydania decyzji w powyższym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej Komisji akt sprawy o odpisu prawomocnego wyroku.

IV SA/Wr 819/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby wojskowej
1   Następne >   2