Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celnych X

I GSK 876/08 - Wyrok NSA z 2009-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług