Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X
  • Skarżony
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 102/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.S. w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie za okres odbytych ćwiczeń wojskowych od dnia 23 listopada 2012 r. do 11 grudnia 2012 r. w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szc...