Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 594/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji Prezydenta W. (nr [...]) zatwierdzającej, na rzecz A sp. z o.o., projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku przy ul. 1

IV SA 53-55/02 - Wyrok NSA z 2003-08-07

skarg: Wandy Sz., Zofii O. i Jerzego R. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA 744-745/94 - Wyrok NSA z 1996-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w W.:~1/ w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawach zakończonych decyzjami ostatecznymi o udzieleniu pozwoleń budowlanych na zabudowę strychu w budynku mieszkalnym,~2/ Nr 311/W/94, w przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie poddasza adaptowanego na pracownię artystyczną w budynku mieszkalnym

IV SA 113/98 - Wyrok NSA z 2000-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie dobudowanej części budynku

II SA/Gd 1348/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-02-17

skargę w przedmiocie pozwolenia na budowę.

II SA/Kr 337/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Gd 2397/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody B. w przedmiocie nakazu likwidacji. okratowania loggii

II SA/Lu 1294/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody L. w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego

IV SA 1610/99 - Wyrok NSA z 2001-07-03

skarg Wiesława Z. i Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej 'B.' w W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie adaptacji strychu

II SA/Kr 1489/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zabudowy tarasu
1   Następne >   +2   4