Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 792/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. S. w przedmiocie zameldowania pos...

II OZ 793/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. P. w przedmiocie zameldowania pos...

V SA 2000/98 - Wyrok NSA z 1999-04-15

Skarga Spółdzielni Mieszkaniowej 'N. F. w W. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie zameldowania i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także

II SA/Łd 1294/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-11-11

Skarga Stefana N. na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego