Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Rz 2339/01 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2002-04-26

Sprawa ze skargi na wynik kontroli - Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Rz. w przedmiocie stwierdzenia nieprawidłowości z zakresu dotacji budżetowych i refundowania spółdzielni mieszkaniowej środków własnych