Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 363/05 - Wyrok NSA z 2005-12-29

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w S. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

I SA/Łd 1311-1316/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-06-09

skargę na uchwałę Rady Miasta w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych na realizację infrastruktury dla budownictwa mieszkaniowego.

IV SA/Wa 541/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej