Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II GZ 132/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg J. C., K. J. i M. P. na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa - Cen...

OSK 1629/04 - Wyrok NSA z 2005-02-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 377/05 - Wyrok NSA z 2005-12-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Po 868/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-05

skarg Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. C. w P., D. Spółdzielni Mieszkaniowej w P., Spółdzielni Mieszkaniowej 'D.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej J. w P., P. Spółdzielni Mieszkaniowej 'W.' w P., Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej 'E.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej im. [...] w K., P. Spółdzielni Mieszkaniowej w P. na uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego 'G. O. A. P.' z dnia [......

IV SA/Po 869/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-05

skarg Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej 'G.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. C. w P., D. Spółdzielni Mieszkaniowej w P., Spółdzielni Mieszkaniowej 'D.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej J. w P., P. Spółdzielni Mieszkaniowej 'W.' w P., Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej 'E.' w P., Spółdzielni Mieszkaniowej im. [...] w K., P. Spółdzielni Mieszkaniowej w P. na uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego 'Gospodarka Odpadami Aglomerac...