Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OW 137/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie braku dojazdu do działek

II OW 138/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie braku dojazdu do działek

II OW 134/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia wniosku w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania terenu

II OW 159/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie egzekucji rozbiórki obiektu tymczasowego

II OW 121/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania skargi na działanie Starosty [...]