Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OW 106/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.T. w sprawie zakończonej decyzją Prezydenta Miasta Krakowa , nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę

II OW 103/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego w Szklarskiej Porębie przy ul. [...]

II OW 151/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie ustalenia zgodności z prawem lokalizacji obiektu budowlanego

II OSK 450/14 - Wyrok NSA z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania

II OW 61/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zgłoszenia dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

II OW 60/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zgłoszenia dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

II OW 62/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku J. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach Nr [...] zatwierdzającej plan realizacyjny ogólny

II OW 67/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku [...] S.A. w W. o wydanie w ramach postępowania naprawczego pozwolenia na budowę dla istniejącej inwestycji

II OW 63/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie pozwolenia na dokończenie budowy budynku usługowo

II OW 137/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie braku dojazdu do działek
1   Następne >   3