Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OW 93/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku C. K. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału działki

I OW 82/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia E. O. na niezałatwienie w terminie wniosku o przyznanie rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OW 306/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Generalnej Dyrekcji [...] o wygaszenie trwałego zarządu nieruchomościami

I OW 307/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Generalnej Dyrekcji [...] o wygaszenie trwałego zarządu nieruchomościami

I OW 295/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr [...] o wydanie decyzji wygaszającej trwały zarząd nieruchomością

I OW 297/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr [...] o wydanie decyzji wygaszającej trwały zarząd nieruchomościami

I OW 294/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr [...] o wydanie decyzji wygaszającej trwały zarząd nieruchomościami

I OW 296/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr [...] o wydanie decyzji wygaszającej trwały zarząd nieruchomością

I OW 298/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr [...] o wydanie decyzji wygaszającej trwały zarząd nieruchomościami

I OW 248/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w W.w sprawie przekazania trwałego zarządu nieruchomościami
1   Następne >   +2   4