Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 206/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków Ministerstwa Zdrowia i Centralnej Bazy [...] dot. przekazania trwałego zarządu nieruchomości położonej w Zduńskiej Woli