Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FW 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego miejscowo w sprawie podatku od środków transportowych

I SO/Gl 5/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-27

Wniosek Prezydenta Miasta R. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między pomiędzy Prezydentem Miasta R. a Wójtem Gminy S. w sprawie podatku od środków transportowych za 2017 r.

II FW 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-04

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego poprzez wskazanie organu właściwego w sprawie podatku od środków transportowych za 2017r.