Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OW 250/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-31

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenia dokumentacji zarchiwizowanej

I OW 36/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przyznania stypendium szkolnego

I OW 60/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przyznania stypendium szkolnego

I OW 71/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania spółki z o.o. 'C.' z/s w E. od decyzji zakazującej przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania