Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OW 101/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosków Ł. N., J. N., R. N., Z. G., R. G., H. C. oraz J. D. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją SKO w P. , utrzymującą w mocy decyzję Starosty J. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi B., T., W., gm. R. posta...

II OW 126/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. H. o wznowienie postępowania administracyjnego

II OW 5/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-17

Wniosek Wójta Gminy T. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy T. a Starostą Powiatu Ś. o wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku B. J. N. o sprostowanie aktu własności ziemi oraz o wskazanie organu właściwego do dalszego przechowywania akt sprawy

II OW 147/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-17

Wniosek Wójta Gminy T. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy T. a Starostą Powiatu Ś. o wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku J. M. o sprostowanie aktów własności ziemi, wydanie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii aktów własności ziemi oraz nadanie tym dokumentom oznaczenia prawomocności, a także o wskazanie organu właściwego do dalszego przechowywania akt sprawy

II GW 34/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Wniosek w przedmiocie rejestracji sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb

II OW 142/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-17

Wniosek Starosty Powiatu Świdnickiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Powiatu Świdnickiego a Wójtem Gminy Trawniki o wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku W. L. o sprostowanie daty urodzenia w akcie własności ziemi

II OW 85/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku [...] w P. o zatwierdzenie projektu planu urządzenia lasu na lata 2014

II OW 52/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. A. o sprostowanie aktu własności ziemi

II OW 41/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Wniosek SKO w R. o rozstrzygniecie sporu o właściwość pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w R. a Wojewodą Mazowieckim przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II OW 47/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Wniosek Wójta Gminy O. o rozstrzygniecie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy O. a Starostą C. przez wskazanie organu właściwego do zatwierdzenia statutu Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w miejscowości O.
1   Następne >   2