Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OW 16/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w S.

II OW 101/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-13

Wniosek w przedmiocie przeprowadzenia kontroli sanitarno

VII SA/Wa 2510/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej