Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 128/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M. S. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku

I OW 103/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. Ś. o zatwierdzenie indywidualnego planu usamodzielnienia

I OW 151/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do sprawienia pogrzebu W.S.

I OW 198/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. Ś. o udzielenie pomocy finansowej z tytułu zdarzenia losowego

I OW 117/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo

I OW 96/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej zwrotu kosztów pogrzebu H.B.

I OW 143/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej o umieszczeniu w domu pomocy społecznej M. C.

I OW 203/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do pokrywania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie małoletniej A. W., przebywającej w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w G.