Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 238/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.M. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 315/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. S. o przyznanie pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej

I OW 269/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku D. B. o przyznanie zasiłku stałego wraz z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 259/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku [...] o pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla osób bezdomnych

I OW 343/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dot. ponoszenie kosztów pobytu dziecka B. K. w rodzinie zastępczej

I OW 319/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy dotyczącej refundacji kosztów pogrzebu Z. K.

I OW 335/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. L. o umieszczenie w domu pomocy społecznej i dofinansowanie kosztów pobytu

I OW 270/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków od dnia [...] 2017 r. za pobyt dzieci: J. M. i P. M. oraz W. M. i A. M. w rodzinach zastępczych

I OW 250/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. L. o skierowaniu do domu pomocy społecznej

I OW 291/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. S. o przyznanie pomocy w formie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   13