Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 70/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. S. o przyznanie zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz refundacji kosztów pobytu w placówce

I OW 83/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy skierowania A. Z. do domu pomocy społecznej