Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Bk 4/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-03-21

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej

I OW 217/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. R. o skierowanie i dofinansowanie pobytu w domu pomocy społecznej

I OW 216/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. U. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 218/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Ł. S. o przyznanie pomocy w formie schronienia i posiłku

II SO/Sz 4/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-03-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia gminy właściwej do wydania decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

I OW 209/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wypłaty wynagrodzenia kuratorowi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

I OW 212/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

I OW 47/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. M. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 214/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich L.P. oraz M.P. umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej

I OW 215/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z.S. o skierowanie do domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   11