Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

I OW 87/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. B. w sprawie przewlekłości prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia świadczenia wychowawczego

I OW 158/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia odwołania E.

I OW 92/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy wynikającej z Postanowienia Wojewody [...] nr [...]

I OW 156/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia pisma Z.M. w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

I OW 174/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia organu właściwego do rozpatrzenia ponaglenia w sprawie z wniosku M.W. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

I OW 128/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania R. J. dotyczącego odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych