Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OW 123/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przy zabytku

II OW 92/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-22

Wniosek Burmistrza Miasta [...] , nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Miasta [...] a [...] Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczącego organu właściwego w sprawach zabytków nieruchomych znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Miasta [...] oddanych w użytkowanie wieczyste